ژورنال بیرینگ

ژورنال بیرینگ

ژورنال بیرینگ (JORNAL BEARING) عوامل مختلفی مانند نیروهای گریز، از مرکز و وزن روتور باعث به وجود آمدن حرکت های (شعاعی) در روتور میشود.میتوان اینطور گفت که ژورنال بیرینگ توسط یک لایه نازک روغن بین خود و روتور، نیروهای مشخص شده را کنترل کرده و با کمترین اصطحکاک ممکن، جلوی خارج شدن روتور از محدوده ی شعاعی خود میشود.

ژورنال بیرینگ

 

نمایش یک نتیجه