توضیحات

تراست بیرینگ (Thrust Bearing) ،ها را میتوان گفت که وظیفه اصلی این تراست بیرینگ ها کنترل کردن نیروی محوری روتور (rotor) ها میباشد. این نوع نیروها که در اثر عوامل مختلفی مثل اختلاف فشار موجود در داخل دوسر پره ها به وجود می آید. و همینطور توسط فشار روغن در حال چرخش بین تراست بیرینگ (THRUST BEARING) و تراست کولار خنثی میگردد.